SENARAI TENDER UUM
Bil
NO TENDER
TAJUK
PUSAT TANGGUNGJAWAB
TARIKH / MASA TUTUP
REMARK
KETERANGAN
MAKLUMAT LANJUT

 1

UUM/BEN/T362/2018

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN ALAT PENGGERA DAN PENCEGAH KEBAKARAN DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

 JPP

27/11/2018 (12:00 PM)
Aktif

 2

UUM/BEN/T361/2018

PERKHIDMATAN SERVIS DAN PENYENGGARAAN SISTEM PEMBENTUNGAN PAKEJ B DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

 JPP

27/11/2018 (12:00 PM)
Aktif

 3

UUM/BEN/T360/2018

PERKHIDMATAN SERVIS DAN PENYENGGARAAN SISTEM PEMBENTUNGAN PAKEJ A DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.

 JPP

27/11/2018 (12:00 PM)
Aktif

 4

UUM/BEN/RFP5/2018

RFP : BAGI PEMBANGUNAN TAMAN SISWA DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BANDAR DARULAMAN, KEDAH DARUL AMAN

 JABATAN STRATEGIK DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

26/12/2018 (12:00 PM)
Aktif

 5

UUM/BEN/RFP4/2018

RFP : BAGI KONSESI PENGIKLANAN DI SEMUA PREMIS DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 JABATAN STRATEGIK DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

26/12/2018 (12:00 PM)
Aktif

 6

UUM/BEN/RFP3/2018

RFP: BAGI PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 JABATAN STRATEGIK DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

26/12/2018 (12:00 PM)
Aktif

 7

UUM/BEN/RFP2/2018

RFP : BAGI PERKHIDMATAN DAN PENGGUNAAN MESIN FOTOSTAT DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 JABATAN STRATEGIK DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

27/11/2018 (12:00 PM)
Aktif

 8

UUM/BEN/RFP1/2018

KEPERLUAN PERLINDUNGAN TAKAFUL BERKELOMPOK UNTUK UUM

 JABATAN STRATEGIK DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

27/11/2018 (12:00 PM)
Aktif