PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (16/04/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
1

 UUM/BEN/ T341/2017

CADANGAN KERJA-KERJA PENUKARAN SISTEM CHILLER DI BANGUNAN DEWAN TAN SRI OTHMAN, DEWAN SEMINAR PUSAT KONVENSYEN, DKG 2, DKG 3, HEP DAN PUSAT KEGIATAN PELAJAR, UUM, SINTOK KEDAH
16/04/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (02/05/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
2

 UUM/BEN/ T342/2017

KERJA PEMASANGAN PAIP MILD STEEL UNTUK LENCONGAN DARI PUMPING MAIN SEDIA ADA KE HIGH LEVEL RESERVOIR DI UUM, SINTOK KEDAH DARUL AMAN.
02/05/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (17/05/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
3

 UUM/BEN/T346/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK E HINGGA H, INASIS SME BANK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
60 HARI
4

 UUM/BEN/T345/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK A HINGGA D, INASIS SME BANK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
60 HARI
5

 UUM/BEN/T344/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK E HINGGA H, INASIS BANK RAKYAT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
8 MINGGU
6

 UUM/BEN/T343/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK A HINGGA D, INASIS BANK RAKYAT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
8 MINGGU
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (20/08/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
7

 UUM/BEN/T347/2017

CADANGAN PEMBINAAN TAMBAHAN KEMUDAHAN SUKAN DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.
20/08/2017 (12:00 PM)

JPP