PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (16/04/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
1

 UUM/BEN/ T341/2017

CADANGAN KERJA-KERJA PENUKARAN SISTEM CHILLER DI BANGUNAN DEWAN TAN SRI OTHMAN, DEWAN SEMINAR PUSAT KONVENSYEN, DKG 2, DKG 3, HEP DAN PUSAT KEGIATAN PELAJAR, UUM, SINTOK KEDAH
16/04/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (02/05/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
2

 UUM/BEN/ T342/2017

KERJA PEMASANGAN PAIP MILD STEEL UNTUK LENCONGAN DARI PUMPING MAIN SEDIA ADA KE HIGH LEVEL RESERVOIR DI UUM, SINTOK KEDAH DARUL AMAN.
02/05/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (17/05/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
3

 UUM/BEN/T346/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK E HINGGA H, INASIS SME BANK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
60 HARI
4

 UUM/BEN/T345/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK A HINGGA D, INASIS SME BANK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
60 HARI
5

 UUM/BEN/T344/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK E HINGGA H, INASIS BANK RAKYAT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
8 MINGGU
6

 UUM/BEN/T343/2017

PENYEWAAN PERABOT (MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENYUSUN ATUR DAN MENYELENGGARA) DI BLOK A HINGGA D, INASIS BANK RAKYAT UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN.
17/05/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

SAC
8 MINGGU
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (20/08/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
7

 UUM/BEN/T347/2017

CADANGAN PEMBINAAN TAMBAHAN KEMUDAHAN SUKAN DI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM), SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.
20/08/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (25/10/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
8

 UUM/BEN/T348/2017

TENDER FOR DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF WIFI EQUIPMENT AND SYSTEM FOR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
25/10/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

UUMIT
8 MINGGU
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (12/11/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
9

 UUM/BEN/T350/2017

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAIP 'MILD STEEL' SERTA KELENGKAPAN UNTUK LENCONGAN 'PUMPING MAIN' SEDIADA KE 'HIGH RESERVOIR' UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.
12/11/2017 (12:00 PM)

BEKALAN

JPP
16 MINGGU
10

 UUM/BEN/T349/2017

CADANGAN KERJA-KERJA PENUKARAN SISTEM CHILLER DI BANGUNAN EDC, BANGUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, BANGUNAN PERPUSTAKAAN, BANGUNAN DEWAN MU'ADZAM SHAH DAN BANGUNAN CANSELORI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN.
12/11/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
6 BULAN
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (26/11/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
11

 UUM/BEN/T351/2017

KEPERLUAN PERLINDUNGAN TAKAFUL UNTUK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN BERMULA 2018 HINGGA 2019
26/11/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

BENDAHARI
2 TAHUN
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (10/12/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
12

 UUM/BEN/T354/2017

KERJA-KERJA PENYENGGARAAN TMN BOTANI, TMN SEMULAJADI, TMN HERBA, NURSERY ORKED, TMN MEMANCING, DUSUN BUAH-BUAHAN, BULUH MADU, SEMPADAN HUTAN, PINGGIRAN HUTAN, JLN RONDA, PGR KESELAMATAN & TAPAK SEMAIAN HUTAN DI KAMPUS UUM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
10/12/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
2 TAHUN
13

 UUM/BEN/T353/2017

PERKHIDMATAN SERVIS SANITARY BIN, HYGINE, AIR FRESHNER DISPENSER DAN FLOOR MATT DI KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
10/12/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

JPP
2 TAHUN
14

 UUM/BEN/T352/2017

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN/PENCUCIAN BANGUNAN AKADEMIK, PENTADBIRAN DAN INAPAN SISWA DI KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
10/12/2017 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

JPP
2 TAHUN
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (17/12/2017)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
15

 UUM/BEN/T357/2017

KERJA-KERJA SERVIS DAN PENYENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN PAKEJ C DI KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
17/12/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
2 TAHUN
16

 UUM/BEN/T356/2017

KERJA-KERJA SERVIS DAN PENYENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN PAKEJ B DI KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
17/12/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
2 TAHUN
17

 UUM/BEN/T355/2017

KERJA-KERJA SERVIS DAN PENYENGGARAAN SISTEM HAWA DINGIN PAKEJ A DI KAMPUS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK, KEDAH DARUL AMAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN.
17/12/2017 (12:00 PM)

KERJA

JPP
2 TAHUN
PEMBEKAL BERJAYA DALAM TENDER (23/01/2018)
BIL
NO TENDER
TAJUK TENDER
TARIKH/ MASA
KATEGORI
PEROLEHAN
PTJ
TEMPOH PENGHANTARAN
/TEMPOH SIAP
SEMAK
18

 UUM/BEN/T358/2017

TENDER FOR DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SAN STORAGE I) SCOPE A - UPGRADE II) SCOPE B - MAINTENANCE FOR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA.
23/01/2018 (12:00 PM)

PERKHIDMATAN

UUMIT